Ruhura umubiri wawe ku buryo bworoshye: T’ai Chi Chih 1

Waba uri iwawe mu cyumba cyangwa ugendagenda muri nature,iyi myitozo ntawe itagirira akamaro.Gerageza urebe!