Akarere ka Gisagara : utura umuba w’ibijumba ukabara inoti!

Abaturage b'Akarere ka Gisagara bararamya igishanga cy'Akagera.Kuva aho bemerewe guhingamo ibijumba ntibagitaka inzara