Ibyanditswe Byera hari icyo byamarira umuntu muzima?

Muri ibi bihe,bisa n'aho ukwemera gushingiye ku Ijambo ry'Imana kwabaye intwaro y'abakene,abanyantege nke n'abarwayi,rimwe na rimwe ndetse igahekwa n'abatekamutwe n'ibyihebe. Kubera izo mpamvu zose,bamwe ntibatinya no kukubaza ngo "Urumva ukwemera kwamarira iki? Kugira ngo umuntu abeho koko, akeneye Ijambo ry'Imana?" Umwe mu bibazaga gutyo, nabonye nta kundi namugira(faute de le raisonner) musaba ko twasomera hamwe … Continuer la lecture de Ibyanditswe Byera hari icyo byamarira umuntu muzima?