Imana twumva ni Yo tubona?

Abakunda Imana ntibajya babura igihe cyo kuyumva.Abayumva bitewe n'uko bayikunda ntibafata inzira zindi nk'abatayumvise.Bamwe bayumva igihushuka bagakurizaho kuyizinukwa bakwiye kwibaza ngo Imana twumvise ni yo twabonye? Hari abumvise Imana yo mu gitabo cy'Amategeko aba ari yo bashyira imbere(amategeko).Abandi bumvise Imana y'amahoro, bimika amahane ngo hatazagira ubahangara.Hari n'abumvise ko Imana itanga imbaraga,bayikabiriza bazirata maze bigira akadashoboka. … Continuer la lecture de Imana twumva ni Yo tubona?