Tubitekerezeho: « Nzikoga, Nzikurasa, Nzikurora, Nzikwikorera na Nzikubara », babuze iki?

Muri iyi minsi isigaye y'Igisibo, ndagira ngo mbagezeho iki gitekerezo cy'umubyeyi n'abana be: Umugore Nyiranda yabyaye abana 5. Uw'imfura akitwa Nzikoga, amukurikiza Nzikurasa; akurikizaho Nzikurora, amukurikiza Nzikwikorera; bucura amwita Nzikubara. Abana bamaze kuba bakuru, bahinga umurima w'uburo. Uburo bumaze kwera barabusarura, barabuhura, barangije bajya kubutura umwami. Nuko babushyira ku gitebo baruzuza, babukorera Nzikwikorera. Amaze kwikorera … Continuer la lecture de Tubitekerezeho: « Nzikoga, Nzikurasa, Nzikurora, Nzikwikorera na Nzikubara », babuze iki?