Mu Rwanda,ikigori ni imari ikomeye

Ibigori biri mu bihingwa byahagurukiwe guhinganwa imbaraga.Mu Rwanda bumvise akamaro kabyo ku buryo badashaka gutungwa n'iby'i Bugande.