Umutwe nk’uyu ni ingirakamaro!

Dore umugabo utagombera ibindi bikoresho ngo atemagure imyungu ihaza imbaga!Umutwe we uramuhagije.Kandi ngo agifite umusatsi ntiyabishoboraga. Aho aciriye ako gahigo,abantu basigaye bibaza niba guharangura umutwe bitawutera gukomera koko.Abanyarwanda rero baba barabivumbuye batabizi! Ngo burya kogosha imfungwa zose bakazimaraho umusatsi,si ikibazo cy'isuku gusa.Impamvu ni uko imfungwa ziza muri gereza ziba zisasanganywe umutwe woroshye;zigomba gufashwa ngo zizasohokemo … Continuer la lecture de Umutwe nk’uyu ni ingirakamaro!