Epiphania yasuye Emmanuel kwa Noheli

Ku itariki idakuka,Abagatolika n'abandi batari bake bizihiza isabukuru y'ivuka rya Yezu kuri Noheli.Uwo munsi mukuru ukabahuza ukabahuruza.Naho abakristu b'aho izuba rirasira (Orthodoxes)bo bizihiza Noheli kuri uyu munsi Imana yemanga abami n'ibikomangoma bagakenyerera kujya kuyiramya. Abongabo bagenda babukereye nk'umwari ugiye gusura umusore akunda.N'iyo atazi neza umujyi,ntiyibagirwa number y'umukunzi.Ngiyo inyenyeri ibayobora mpaka bagezeyo.Ibyishimo byabo si nk'iby'abami(nka ba … Continuer la lecture de Epiphania yasuye Emmanuel kwa Noheli