Waba uzi impamvu yayuye iminwa igahengama?

Kwayura biranduza

Uwo mwegeranye arayura,nawe bikagufata.Wabishaka utabishaka (involontaire). Biragoye kubihagarika,n’ubwo bishoboka mu rwego rwo kwirinda kwanduza abandi.

Iyo bishatse kubafata,abenshi bakora uko bashoboye ngo babyirinde cyangwa babitsinde kuko baba batinya ko abandi bakeka ko barambiwe,cyangwa ko ibiri gukorwa batabyitayeho.
Lire: le bâillement,geste d’apaisement et de sympathie
Akenshi,uko kwanduzanya kutari indwara ngo hari ubwo biterwa n’uko uwo muntu mwegeranye cyangwa ukuri imbere umwiyumvamo(empathie).Ngo ni kimwe n’uko imbwa yigana shebuja iyo yayuye ariko ntibikore k’uwo itazi.Na none kandi,ngo umubyeyi iyo yayuye,n’umwana we arabikora.

Byakunze kugaragara ko abadafatwa no kwayura babitewe n’abandi ari ba bantu cyangwa abana barwaye kutagira icyo bumva(autisme cyangwa schizophrénie)kuko imitsi yo mu maso n’iyo mu rwasaya biba bidakorana.

Si iby’abana gusa

Uretse no kuba atari ibya bene abo bana gusa, ngo si ibyaremwe byose bibasha kwayura.Ngo ni igikorwa gihuriweho n’ibiremwa bifite urwasaya rwagutse(mâchoire).hippopotame-2

Aha rero ni bwo usanga intare,inzovu cyangwa imvubu na zo zayura.Nyamara iyo intare y’ingabo yayuye,iy’ingore ntibikorera icyo.lion_yawns_600x330

Abandi barabikoze arakira

Hari abayura,iminwa ikagendanira ko, hafi no kwitabaza muganga.Kayondo yatashye ananiwe cyane.Yari yifitiye n’ibibazo by’amafaranga.

Ageze mu rugo,asanga umugore n’abana bari mu yandi.Mu munuta umwe gusa, yayuraga incuro zirenze umunani.Aho bose bagarukiye mu cyumba,umunuta wakurikiyeho yarayuye ararenza ,n’iminwa igendanira ko.

Muri ako kanya,abana na bo batangira kwayura no kurira.Umugore ni ko gusimbuka bwangu amwegeka mu gituza kandi ubundi atari aherutse kubikora. Yamukoze mu misaya,n’abana bakomeza kwayura maze iminwa iragaruka,arakira.

Aha ni ho bamwe bahera bavuga ko kwayura bikwiye kwitonderwa iyo habuze empathie.Baba bibaza iki kibazo: abantu batanu bari mu biro bimwe,uwananiwe niyayura,abandi batwawe n’imirimo yabo, bizababaho?

By P.B

%d blogueurs aiment cette page :